เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ บจก.

เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ บจก.
A.M.ENGINEERING AND SUPPLY CO., LTD.
313 ซ.
ศรีนครินทร์ 36 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2321-4728-9
โทรสาร 0-2321-4669
E-mail : am_engineering@hotmail.com  
www.amengineering-sports.com  

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :เครื่องจักรอุตสาหกรรม และงานซ่อมบำรุง จำหน่าย ติดตั้ง ปั๊มน้ำ ติดตั้งพื้นสนามกีฬาและพื้นอุตสาหกรรม

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: