เอสเคซีพรีแฟ็บริเคท

เอสเคซีพรีแฟ็บริเคท บจก.
839 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2906-6696
โทรสาร 0-2906-6696 ต่อ 25

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ชิ้นส่วนสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป 

Visitors: 344,184