ภาวงษ์ วิศวกรรม หจก.

ภาวงษ์ วิศวกรรม หจก.
PHAWONG ENGINEERING LTD., PART.

36/155 หมู่ 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 086-975-0270 , 0-2076-1155

E-mail : nor.pweng@gmail.com 
www.pw-engineering.co.th  
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : งานรับเหมางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบควบคุม ครบวงจร งานออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงานเพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือขออนุญาตใช้ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 356,588