โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก.

โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก.
SOLEX INTERNATION (THAILAND) CO., LTD.
315/1-3 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2897-3900 ต่อ 223, 132
โทรสาร 0-2897-3922
E-mail : solextoplock_mkt@outlook.co.th   
https://solexonline.com

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :สินค้า มือจับก้านโยก อุปกรณ์ล็อคประตู

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ