ชิ้นงาม บจก.

ชิ้นงาม บจก.
NICE PIECE CO., LTD.
16/3 Cozytownhome  สตรีวิทยา 3 ซ. 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2101-9270, 089-851-1749
  
E-mail : mingnp@gmail.com
www.nice-piece.com          
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : เหล็กดัดอิตาลีและงานสร้างสรรค์

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 369,617