เอ็นเจฟอร์มเทค บจก.

เอ็นเจฟอร์มเทค บจก.
NJ FORMTECH CO., LTD.
55 ซ.รามอินทรา23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-252-8144
โทรสาร 0-2521-8191
E-mail : wannaporn_n@njformtech.co.th   
www.njformtech.co.th  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : Formwork System 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 362,910