เรืองสินเคหะกิจ บจก.

เรืองสินเคหะกิจ บจก.
RUANDSIN KEHAKIJ CO., LTD.
336/13 หมู่ 8 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120  
โทรศัพท์ 0-5479-1222 , 0-5479-1999
LINE ID. 0917-963-420
E-mail : rs_housing@hotmail.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่าย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ได้มาตรฐาน มอก. วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,238