ซี ซี เอส บจก.

ซี ซี เอส บจก.
CCS CO., LTD.
176/107 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-4020-24
โทรสาร 0-2678-0858
  
E-mail : contact@ccspestcare.com 
www.ccspestcare.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  บริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวน

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ