นำชัย มาร์เก็ตติ้ง บจก.

นำชัย มาร์เก็ตติ้ง บจก.
NUMCHAI MARKETING CO., LTD.
175 ซ.สายน้ำทิพย์ ถ.สุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2741-4620-1 , 0-2311-0614-16
โทรสาร 0-2741-4623 , 0-2311-0617
 
E-mail : sales@ncmad.com 
 E-mail : khambai777@hotmail.com 
www.ncmad.com

ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ :   ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ

                  

Visitors: 303,558