ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ บจก.

ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ บจก.
  
NATTASUP FACTORY 
77/27 หมู่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2159-9730-2
โทรสาร 0-2159-9733
E-mail: nattasup.thailand@gmail.com
www.nattasup.com

ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ :   ตะแกง ตะแกงเหล็กฉีก ตะแกรงเจาะรู แผ่นเจาะรู ตะแกรงโรงสี 

Visitors: 303,558