นิปปอนเพนต์คว้ารางวัล Thailand Green Label Award

ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมสีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

        บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดนำโดย นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ (ขวา) ผู้จัดการทั่วไปเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติThailand Green Label Award” ประเภทผลิตภัณฑ์สีเพื่อการก่อสร้าง จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว (ซ้าย) ราชบัณฑิต สมาชิกสภานิติบัญญัติและประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว  การเข้าร่วมโครงการฉลากสีเขียวอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10  ปี สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจของนิปปอนเพนต์ ภายใต้แนวคิด “เติบโตสีเขียว” ที่มุ่งเน้นดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

            นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ผู้จัดการทั่วไป บริษัทนิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นิปปอนเพนต์ได้สั่งสมประสบการณ์จนเกิดความชำนาญ และสามารถพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ให้เป็นสีที่ปราศจากกลิ่นฉุน สารตะกั่ว และปรอท เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ เรายังมีการพัฒนาทั้งกระบวนการผลิต เทคโนโลยี การบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบที่โรงงานเราตั้งอยู่ ให้มีการจัดการที่ดี ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องกับนโยบายด้าน “การเติบโตสีเขียว” ของบริษัทฯ”

            สำหรับรางวัล Thailand Green Label Award” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม ได้เริ่มดำเนินงานโครงการฉลากสีเขียวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2537 ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) คือฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน โดยที่คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด เครื่องหมายฉลากเขียวเป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษย์สัตว์ สิ่งแวดล้อมและโลก การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้เท่ากับช่วยให้ลูกหลานของเราอาศัยอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขตลอดไป

รายชื่อผลิตภัณฑ์นิปปอนเพนต์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

สีทาภายใน ได้แก่ Nippon AirCare สีขาว, Nippon Super Serve Interior, Nippon Vinilex Interior, Nippon Vinilex Acrylic Interior, Nippon Extra-v Interior, Nippon Super Junior Interior,  Nippon Health Care Matt,               

สีทาภายนอก ได้แก่ Nippon Vinilex Acrylic Exterior, Nippon Super Servce Exterior,  Nippon Extra-v Exterior, Nippon Super Junior Exterior, Nippon Colourshield Plus SG, Nippon Colourshield Plus Sheen, Nippon Vinilex Hybridshield SG, Nippon 3-in-1 Durafresh, Nippon 3-in-1, Vinilex Hybrid Care SG, Nippon Health Care SG, Nippon Neoshield Matt, Nippon Neoshield Semigloss, Nippon Tripleshield Sheen, Nippon Tripleshield SG

สีรองพื้น ได้แก่ Nippon Venilex H-90 Wall Sealer, Nippon Vinilex Acrylic H-90, Nippon Protect Premium Wall Sealer, Nippon Expresskote Sealer

 

สีทาฝ้า ได้แก่ Nippon Neoshield Ceiling Paint