ภูเก็ตกรุ๊ปเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

 ริษัท ภูเก็ตกรุ๊ปเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำธุรกิจงานติดตั้งเซอร์วิส สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิคส์

ได้แก่ กล้องวงจรปิด ประตูคีย์การ์ดควบคุมการเข้าออก กลอนไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยทางบริษัท

มีนโยบายขายสินค้า และ บริการให้กับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทยินดีให้คำปรึกษา และ ออกแบบให้บริการข้อมูลทาง

ด้านผลิตภัณฑ์,การติดตั้งการใช้งานรวมทั้งเทคนิคต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า8 ปี

          างบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานและสินค้าที่มีคุณภาพของบริษัท

จะเป็นทางเลือกทีดีให้แก่ท่าน