นิปปอนเพนต์ ไทยแลนด์ ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด ครั้งที่ 5 ได้ผู้ชนะเลิศ

นิปปอนเพนต์ ไทยแลนด์ ยัง ดีไซเนอร์  อวอร์ด ครั้งที่ 5 ได้ผู้ชนะเลิศ

 

 บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง จำกัด จัดงานประกาศผลโครงการประกวด นิปปอนเพนต์ ไทยแลนด์ ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด ครั้งที่ 5” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ดีไซน์ วิท ฮาร์ท (Design with Heart)” กับการสร้างสรรค์การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสังคม (Sustainable Design) เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลในทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีการประกาศผลและมอบรางวัลไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24

 นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร


นางกันทิมา ชลายนเดชะ ตัวแทนจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA)


ผศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์


นางศิริทิพย์ หาญทวีวงศา ผู้ก่อตั้ง บริษัท GreenDwell


ผศ. เจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก


นายพจน์ สุยะสินธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท REP Consultant


นายณวัฒน์ ทองสว่าง ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการออกแบบ จากบริษัท คอนทัวร์ จำกัดนายบุญมา ยงประกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส จากบริษัทดี ไอ ดีไซนส์ จำกัด


ผลงาน


คณะกรรมการสอบถามรายละเอียดผลงาน พร้อมให้คำแนะนำ

 

พิธีมอบรางวัลโดย นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


นายธณัฐพงษ์ใหม่ปิยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คว้าชนะเลิศด้านสถาปัตยกรรมกับผลงานที่มีชื่อว่า Sala-Salid (ศาลา สลิด)


นายสถาพร อ่อนทองอิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้าผู้ชนะเลิศประเภทตกแต่งภายในกับผลงานที่มีชื่อว่า Dots Bus (ดอทส์ บัส)


 


                      นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การแข่งขันดังกล่าวซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในประเทศไทย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบเชิงอนุรักษ์ และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งค้นหาสุดยอดสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของประเทศไทย เข้าร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันในเวทีระดับเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่นมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียจีนฟิลิปปินส์ปากีสถานบังคลาเทศศรีลังกา และปาปัวนิวกินี โดยปีนี้ได้รับความสนใจกว่าทุกปีที่ผ่านมา และในปีหน้าจะยกระดับการแข่งขันไปสู่ นิปปอนเพนต์ เอเชี่ยน ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด

 

              การประกวดในปีนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 698 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรม (Architecture) จำนวน 526 ผลงาน และผลงานด้านการตกแต่งภายใน (Interior Design) จำนวน 172 ผลงาน โดยผู้ชนะเลิศประเภทสถาปัตยกรรมได้แก่ นายธณัฐพงษ์ ใหม่ปิยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับผลงานที่มีชื่อว่า “Sala-Salid” (ศาลา สลิด) ที่ออกแบบให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์รวมชุมชน และอนุรักษ์การทำปลาสลิดให้คงอยู่ต่อไป และผู้ชนะเลิศประเภทตกแต่งภายในได้แก่ นายสถาพร อ่อนทองอิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า “Dots Bus” (ดอทส์ บัส) ซึ่งออกแบบรถโดยสารประจำทางให้กลายเป็น Co-Working space เคลื่อนที่ สามารถรองรับคนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย และคนพิการ โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ท่าน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับเอเชียในเดือนมีนาคม ปี 2559 ต่อไป และร่วมเปิดประสบการณ์การค้นหาแรงบันดาลใจด้านงานออกแบบกับ พอล โนริทากะ ทางเกะ (Paul NoritakaTanke) ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลก

 

                สำหรับคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร,นางกันทิมา ชลายนเดชะ ตัวแทนจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA), ผศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์นางศิริทิพย์ หาญทวีวงศา ผู้ก่อตั้ง บริษัท GreenDwell, ผศ. เจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิกนายพจน์ สุยะสินธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท REP Consultant, นายบุญมา ยงประกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส จากบริษัทดี ไอ ดีไซนส์ จำกัด และนายณวัฒน์ ทองสว่าง ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการออกแบบ จากบริษัท คอนทัวร์ จำกัด

 

********************

บรรยายภาพ

001  นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

002-009 คณะกรรมการ

002  นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

003  นางกันทิมา ชลายนเดชะ ตัวแทนจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA)

004  ผศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

005  นางศิริทิพย์ หาญทวีวงศา ผู้ก่อตั้ง บริษัท Gree