ไอซ์เบิร์ก ซัพพลาย บจก.

ไอซ์เบิร์ก ซัพพลาย บจก.
ICEBERG SUPPLY CO., LTD. 

194/1 หมู่ 6 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2903-5575 , 092-248-4265
โทรสาร 0-2903-5575 ต่อ 300
 
E-mail: gm1iceberg@gmail.com
www.icebergsupply.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  พัดลมอุตสาหกรรม 

Visitors: 303,558