แอลเอสเอ็กซ์ บจก.

แอลเอสเอ็กซ์ บจก.
LSX CO., LTD. 

18/84 ซ.วิภาวดีรังสิต 3 แยก 9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจอมพล กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2617-8885
โทรสาร 0-2617-8884
E-mail: sales@lsx.co.th 
www.lsx.co.th  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :   ATCA By LSX วัสดุปิดผิว (Decorative Surfacing) สำหรับงานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์

 

 

Visitors: 303,558