จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย)บจก.

จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) บจก.
GRM (THAILAND) CO., LTD. 

431 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2158-1165-66
โทรสาร 0-2158-1165-66 ต่อ 30
Email: biowoodthailand@gmail.com , E-mail: info@biowoodthailand.com 
www.biowoodthailand.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  วัสดุทดแทนไม้

 

Visitors: 303,558