ธันยพัทธ์ เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ บจก.

ธันยพัทธ์ เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ บจก.
THANYAPHAT FURNITURE & DESIDN CO., LTD.
 
46/5 หมู่ 9 ซ.ลาดกระบัง 14/1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์  0-2727-7796
โทรสาร  0-2727-7795

E-mail : thanyaphatfurniture@hotmail.com
www.thanyaphat.co.th  
ธุรกิจหรือบริการ :  รับตกแต่งภายใน ผลิตเฟอร์นิเจอร์และงานพ่นสีไฮกรอส

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 369,617