ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กแผ่นไทย บจก.

ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กแผ่นไทย บจก.
THAI METAL PERFORATION CO., LTD.
100/12 ถ.ช่องนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2266-8315-9
โทรสาร 0-2233-4430-1

E-mail : lns
99@ksc.th.com 
www.thaiperforate.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ตะแกรงเจาะรู ตะแกรงฉีก แผ่นลายกันลื่น แผ่นเรียบสแตนเลน

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: