พรีเมียร์ โพรดักส์ บมจ.

พรีเมียร์ โพรดักส์ บมจ.
PREMIER PRODUCT PCL.
2 พรีเมียร์เพลซ ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2301-2100-1
โทรสาร 0-2398-1301
www.premier-products.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ถังสำรองน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,237