เอส.ดี.อินเตอร์เทค บจก.

เอส.ดี.อินเตอร์เทค บจก.
S.D.INTERTECH CO., LTD.
26/93 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2914-2532
 โทรสาร 0-2914-2532
E-mail : phinmanee.ooy@gmail.com
www.sdintertech.com   

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: