ธนกุลดีไซน์ แอนด์ เดคคอร์ บจก.

ธนกุลดีไซน์ แอนด์ เดคคอร์ บจก.
THANAKUL DESIGN AND DECOR CO., LTD.

161/293 หมู่ 3 ซ.เอกชัย 36 ถ.เอกชัยแขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2897-6404
โทรสาร 0-2897-7788
E-mail : bingolamp2020@gmail.com  
www.bingolamp.com  

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :โคมไฟภายใน โคมไฟภายนอก เสาไฟ Cystomized Oversize Product 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: