อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ บจก.

อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ บจก.
THAI REFINED SALT CO., LTD.
1016
ชั้น 1 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2236-8962-8
โทรสาร
0-2236-8969
E-mail: pudtapat@trs.co.th
LINE ID : @trssalt
www.trs.co.th
 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : สระระบบเกลือสระว่ายน้ำพูดได้ By winwin pool

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: