ซัน บีเค บจก.

ซัน บีเค บจก.
SUNBK CO., LTD.
168/14-17 หมู่ 7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 065-027-6000 ,
0-5334-4888
E-mail : cnxsunbk@gmail.com
www.sunbk.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : แบรนด์ Solar Gard ให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ และอาคารทุกชนิดรวมถึงการให้บริการติดตั้งนอกสถานที่

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: