โมเดิร์นอเวนิว (ไทยแลนด์) บจก.

โมเดิร์น เอเวอร์นิว (ไทยแลนด์) บจก.
               
MODERN AVENUE (THAILAND) CO., LTD.
179/29 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์
0-2130-4151-3
โทรสาร
0-2130-4155
E-mail : modernavenuethai@yahoo.com
 www.moderndrain.com  

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :Floor Drain ช่องระบายน้ำในห้องน้ำ

Visitors: 332,638