อัพบา เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส บจก.

อัพบา เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส บจก.
UPBA SALES & SERVICES CO., LTD.
139/254 หมู่ 4 ซ.เพิ่มพูนทรัพย์ ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 0-2737-7300-2
โทสาร 0-2737-7303 
E-mail : sale@upbasale.com 
  www.upba-sale.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  จำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) กล้องวงจรปิด (CCTV) ไฟอลาม ระบบเสียงตามสายและอื่นๆ ติดตั้งและบริการรับเดินสายโทรศัพท์ LAN ไฟฟ้า Fiber Optic ระบบ Net Work ฯลฯ

 

Visitors: 345,145