เอ็นเอสทีแอนด์วี เข็มเจาะ บจก.

เอ็นเอสที แอนด์วี เข็มเจาะ บจก.
NST & V BORE PILE CO., LTD.
458/314 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 086-802-8785, 086-077-2452
โทรสาร 0-2489-1260
E-mail : naphat-nst@hotmail.com

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  รับเจาะเสาเข็ม

 

Visitors: 334,466