เซเว่นตี้ บจก.

044-เซเว่นตี้ บจก.
SEVENTY CO., LTD.
35/137 หมู่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 089-788-4864
E-mail : seventy@70architect.com ,
E-mail : design_all70@yahoo.com 
http://70architect.com  

ธุรกิจหรือบริการ :  ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: