โมดูล่าร์ คอมพาวด์ บจก.

โมดูล่าร์ คอมพาวด์ บจก.
MOODULAR COMPOUND CO., LTD.
50/86 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0-2420-6125
โทรสาร 0-2420-6129
Email : 
sales@modularcoldroom.com
www.modularcoldroom.com

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ฉนวนกันความร้อน

Visitors: 334,432