เค แม็กซ์ กรุ๊ป บจก.

เค แม็กซ์ กรุ๊ป บจก.
 K-MAX GROUP CO., LTD.
79/79 หมู่ที่ 4 ซ.บางศรีเมือง 1/25 ต.บางสีเมือง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2077-5155, 081-620-5960 ,095-165-9284
E-mail : k-max-group@hotmail.com
 www.facebook.com/kmaxgroup  
www.kmaxgroupcoring.com

ลิงก์วิดีโอ https://youtu.be/DKV0NAIKPN4

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : บริการตัดเจาะคอนกรีต งานสแกน งานตัดพื้น ตัดผนัง คาน เสา เปิดช่องพื้นผนัง ช่องลิฟต์ งานรื้อบันได งานรื้อถอน งานเจาะเสียบเหล็ก งานเจาะติดตั้ง BOLT งานสแกนคอนกรีตเพื่อหาแนวเหล็ก สลิง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: