ซี-โพส บจก.

ซี-โพส บจก.
C-POST CO., LTD. 

121/2 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2968-9311-3
โทรสาร 0-2968-9314
 E-mail: chananchida@c-post.co.th
  www.c-post.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ออกแบบ ผลิตและบริการติดตั้ง งานพื้น (Post-tension) และ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปภายนอกอาคาร(Precast Concrete Wall Panel) 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 346,984