พิมทวี คอนสตรัคชั่น หจก.

พิมทวี คอนสตรัคชั่น หจก.
PIMTHAVEE CONSTRUCTION LTD., PRAT. 

301 หมู่ 11 หมู่บ้านธัญญธานี ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 
โทรศัพท์ 095-495-1444, 095-583-6555
E-mail : pimthavee@hotmail.com

ธุรกิจหรือบริการ : ก่อสร้าง


Visitors: 345,145