อินฟินิตี้ อินโนวาเทค (ไทยแลนด์) บจก.

อินฟินิตี้ อินโนวาเทค (ไทยแลนด์) บจก.
INFINITY INNOVATECH (THAILAND) CO., LTD.
168/1 หมู่ 7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคาร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 085-298-9799, 085-298-9798
E-mail : j3a8.infinity@gmail.com, nickys.infinity@gmail.com
www.infinity.ivt.com  

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :Color Flakes 


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: