พรีดีไซน์ บจก.

พรีดีไซน์ บจก.
PREDESIGN CO., LTD.
 
1294 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2463-4932-3, 089-699-9061
โทรสาร 0-2463-4931  
E-mail: nipatpredesign@gmail.com
www.predesign.co.th   

ธุรกิจหรือบริการ :  ผู้รับเหมาก่อสร้าง

 

Visitors: 332,636