อมตะ สตีล เวิร์คส์ บจก.

อมตะ สตีล เวิร์คส์ บจก.
AMATA STEEL WORKS CO., LTD.
311 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2763-8885, 081-809-5279
โทรสาร 0-2763-8886
E-mail : pon99@hotmail.com  , amatanpn@gmail.com   
www.amatasteelworks.com

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : เวทีสำเร็จรูปพับได้ โต๊ะ-เก้าอี้ประชุมสัมมนา

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: