อมตะ สตีล เวิร์คส์ บจก.

อมตะ สตีล เวิร์คส์ บจก.
AMATA STEEL WORKS CO., LTD.
311 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-763-8885
โทรสาร
02-763-8886
E-mail : pon99@hotmail.com  
www.amatasteelworks.com

https://youtu.be/AfJVMabtLRI

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : เวทีสำเร็จรูปพับได้ โต๊ะประชุมสัมมนา

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: