ต้าโจว อินดัสทรี บจก.

ต้าโจว อินดัสทรี บจก.
TA-CHOU INDUSTRY CO., LTD.
199 หมู่ 8 ซ.คู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0-2816-3811-2, 0-2816-1128-9  
โทรสาร 0-2816-3810, 0-2816-3814  
E-mail : tutsanee@tachou.com
www.tachou.com
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  เครื่องมือและอุปกณ์ช่าง เครื่องปิดขอบแบบพกพา

 

 

 

Visitors: 345,145