มัลติ-สปอร์ต (เอเชีย) บจก.

มัลติ-สปอร์ต (เอเชีย) บจก.
MULTI-SPORTS (ASIA) CO., LTD.
52/47 ซ.พหลโยธิน 45 แยก 7 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 089-127-0755, 098-249-1930
E-mail sawit_milin@yahoo.co.th   
www.multi-sportsasia.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : พื้นสนามกีฬาและพื้นสนามอเนกประสงค์

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,237