ทำมาทวีผล บจก.

ทำมาทวีผล บจก.
 THAMMATHAVEEPHON CO., LTD. 

35 หมู่ 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3422-2904-5
โทรสาร 0-3432-4103
E-mail: taco-54@hotmail.com
www.taco.co.th   

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  วงกบประตูหน้าต่างเหล็ก เหล็กรูปพรรณ เก้าอี้นักเรียน มอก. 

 

Visitors: 334,437