ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

 TCC CONCRETE PRODUCT CO., LTD. 
38/91 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2487-5015-6 , 089-663-1144, 094-886-1225
โทรสาร  0-2429-3161
E-mail: tcc_59@hotmail.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :   ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

 

Visitors: 345,145