ส.พิพัฒน์ ไพพ์ แอนด์ ฟิตติ้ง บจก.

ส.พิพัฒน์ ไพพ์ แอนด์ ฟิตติ้ง บจก.
SOPIPHAT PIPE & FITING CO., LTD. 

578 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 โทรศัพท์ 0-2931-4176
, 0-2931-4301, 0-2931-4304
 โทรสาร 0-2931-4177
E-mail: sopiphat.pipe@gmail.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ท่อและอุปกรณ์ประปา

Visitors: 344,184