ภัทรไพล์ลิ่ง บจก.

ภัทรไพล์ลิ่ง บจก.

PAT-TARA PLLING CO., LTD.
32/2 หมู่ 3 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุรี  11150
โทรศัพท์ 0-2921-9740-6
โทรสาร 0-2921-9747
  
E-mail : info@ptr-pec.com 
www.ptr-pec.com 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :   ผลิตเสาเข็มรูปตัว I เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน BoxGirder I-Girder Segment 

Visitors: 345,145