ต.พีระกฤช บจก.

ต.พีระกฤช บจก.
T. PEERAGRICH CO., LTD.
99/2 หมู่ 7 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2920-4693
, 0-2920-4550
โทรสาร  0-2920-0566
E-mail : t.pk@hotmail.com 
www.t.peeragrich.com

 

ธุรกิจหรือบริการ :   รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ตั้งแต่ ต่อเติม บ้าน อาคารพาณิชย์ อาคารสูง โรงแรม คอนโด และระบบ M & E

Visitors: 334,464