วงษ์ อินเวนชั่น บจก.

วงษ์ อินเวนชั่น บจก.
WONG INVENTION CO., LTD.
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2255-3000
โทรสาร 0-2252-5888
E-mail : nc.restergroup@gmail.com  , sirintip@restergroup.com   
www.restergroup.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,237