เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป

เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป บจก.  
S.R PE CROUP CO., LTD.

127 หมู่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 0-3487-6185-9
โทรสาร 0-3487-6190-1
E-mail :sr@srpegroup.co.th 
www.srpegroup.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :   ผลิต-จำหน่าย ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง ใช้สำหรับเป็น ท่อประปา ท่อระบายน้ำ ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

 

Visitors: 334,436