บางกอกเซรามิค ตัวแทนจำหน่ายสุขภัณฑ์

บางกอกเซรามิค ตัวแทนจำหน่ายสุขภัณฑ์

บริษัท บางกอกเซรามิค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำต่างๆ 

 

 บริษัท บางกอกเซรามิค จำกัด

เลขที่ 1033/1 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel: +66 2 619 6200 - 5

Mobile: +66 81 818 8279 

Fax: +66 2 619 6207

Mr. Sukit Kitphattanakarn (KIT) | Strategic Planner

Group e-mail: sales@bangkokceramic.co.th  

www.bangkokceramic.co.th


Bangkok Ceramic Co., Ltd.

Address: 1033/1 Paholyotin Rd. Payathai Bangkok 10400 THAILAND

Tel: +66 2 619 6200 - 5

Mobile: +66 81 818 8279 

Fax: +66 2 619 6207

Group e-mail: sukit.k@bangkokceramic.co.th

Website: www.bangkokceramic.co.th