ทุ่งคาคอนกรีต

ทุ่งคาคอนกรีต บจก.
THUNGKHACONCRETE CO., LTD.
178/1 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร อ.ชุมพร จ.ชุมพร 86100
โทรศัพท์ 0-7755-4108
โทรสาร 0-7755-4091
 
E-mail : thungkhaconcrete@hotmail.com 
www.thungkhaconcrete.com  

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด

Visitors: 343,986