คอนสตรัคชั่น ไลนส์ บจก.

คอนสตรัคชั่น ไลนส์ บจก.
CONSTRUCTION LINES CO., LTD.
55 ซ.รามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2521-8144
โทรสาร 0-2521-8150
E-mail : admincl@cl.co.th  
www.cl.co.th  

ธุรกิจหรือบริการ :  ผู้รับเหมาก่อสร้าง (หลัก)

Visitors: 345,145