ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.
                UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PLC. 
200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทรศัพท์ 0-2582-1888 
โทรสาร 0-2582-3196   
E-mail : ir@unique.co.th  
www.unique.co.th  

 

ธุรกิจหรือบริการ : รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างระบบรถไฟ ก่อสร้างถนน ก่อสร้างสะพาน ฯลฯ

Visitors: 344,186