พี.อาร์.บางบอน 5 สตีล

พี.อาร์.บางบอน 5 สตีล บจก.
                P.R. BANGBON 5 STEEL CO., LTD.
298/34 ถ.พรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
2
โทรศัพท์ 0-2450-3344-5
โทรสาร 0-2450-3380
E-mail : info@pr-steel.co.th
www.pr-steel.co.th 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

Visitors: 345,237