รูม 207 (ไทยแลนด์)

รูม 207 (ไทยแลนด์) บจก.
ROOM 207 (THAILAND) CO., LTD. 

23/21 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทรศัพท์ 0-2003-3816, 089-598-5406
โทรสาร 0-2003-0815
  
E-mail : room207.info@gmail.com 
www.room207thailand.com

 

ธุรกิจหรือบริการ :  ออกแบบตกแต่งภายใน Built-in 

Visitors: 328,502