เอเคน่า อินเตอร์เนชั่นแนล

เอเคน่า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
                AKENA INTERNATIONAL CO., LTD. 
79/165 หมู่บ้านวราบดินทร์ ม.4 ถ.บางกะผึ้ง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 โทรศัพท์ 0-2598-0782,
Mobile 086-3038788, 081-6433740 (คุณหลิน), 091-5426494  
โทรสาร 0-2598-0782
 
E-mail : akena.inter@yahoo.com  
www.akena-inter.com   
www.facebook.com/akena.lighting

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  กระเบื้องโมเสคทุกชนิด และรับทำโคมไฟตกแต่งด้วยวัสดุหลากหลายชนิด 

Visitors: 345,661